Нормативні документи

– Інструкція з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

– Інструкція з діловодства за зверненнями громадян Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– Інструкція про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція);

– Положення про центр документації Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

– Порядок роботи в системі електронного документообігу MEGAPOLIS.DOCNET у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

– ДСТУ 4163:2020 (Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів;

– Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Постанова кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

– ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять;

– ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення;

– ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови;

– Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

– Закон України «Про електронні довірчі послуги»;

– Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 №1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та ії підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за №1421/26198;

– Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за №736/27181.

ДОДАТКИ

Загальні правила  оформлення документів

Додаток 2.3.3а:

Додаток 2а до Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну (Розділ ІІ пункт 24)

Додаток 4 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІІ пункт 24)

Додаток 4а до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІІ пункт 24)

Додаток 5 до Інструкції з діловодства в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІІ пункт 51)

Додаток 6 до Інструкції з діловодства в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ II пункт 84)

Додаток 7 до Інструкції з діловодства в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ III пункт 171)

Додаток 8 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ III пункт 176)

Додаток 9 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ III пункт 176)

Додаток 10 до Інструкції з діловодства в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІІІ пункт 194)

Додаток 11 до Інструкції з діловодства в Кам`янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІІІ пункт 205)

Додаток 12 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІV пункт 219)

Додаток 12а до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІV пункт 219)

Додаток 13 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ ІV пункт 239)

Додаток 14 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка            (Розділ V пункт 249)

Додаток 15 до Інструкції з діловодства в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (Розділ V пункт 254)