Основні завдання на функції центру

Центр документації є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (К-ПНУ), що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду до передавання для архівного зберігання.

У своїй роботі загальний відділ керується:

 • законом України «Про інформацію»;
  • законом «Про доступ до публічної інформації»;
  • законом «Про звернення громадян»;
 • законом «Про захист персональних даних»;
 • законом «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;
 • нормативно-правовими актами Верховної Ради України;
 • постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності»;
 • нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Державної архівної служби України;
  • національними стандартами у сфері архівної справи та діловодства;
 • наказами ректора Університету;
 • Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Університету;
 • Положенням про Центр документації;
 • Інструкцією з діловодства К-ПНУ.

Основні завдання Центру документації:

 • розроблення в К-ПНУ єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами незалежно від форми їх створення;
 • розроблення номенклатури справ К-ПНУ;
 • реєстрація та облік документів;
 • надання методичної допомоги та контроль за дотриманням установленого порядку роботи з електронними документами в структурних підрозділах К-ПНУ;
 • організація документообігу, формування справ, Їх зберігання та підготовка для передавання на архівне зберігання;
 • впровадження та контроль за дотриманням структурними підрозділами К-ПНУ вимог Інструкції з діловодства в Камянець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) та національних стандартів;
 • проведення регулярних перевірок стану діловодства в структурних підрозділах К-ПНУ;
 • використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізація електронних довідників К_ПНУ;
 • дотримання вимог до підготовки електронних і паперових документів та організація роботи з ними;
 • контроль за станом збереження документаційного фонду К-ПНУ в електронній формі та користування ними;
 • інформаційна взаємодія з органами виконавчої влади та іншими державними установами через систему взаємодії;
 • розроблення типових маршрутів проходження документів у К-ПНУ;
 • перевірка правильності відомостей, внесених до реєстраційно-моніторингової картки електронного документообігу за зведенною номенклатурою справ К-ПНУ, та уточнення цих відомостей за експертизою цінності електронного документа;
 • забезпечення формування, оформлення та збереження документів архівног фонду К-ПНУ;
 • Контроль за якістю підготовки та оформленням документів, підготовлених структурними підрозділами К-ПНУ.